Beeldschets


Door beeld, kleur, materiaalgebruik en compositie kun je op een creatieve manier uitdrukking geven aan trends, een handschrift of koers die je wilt varen. Het beeld dat vaak intuïtief ontstaat, laat vaak verrassende boodschappen zien. Verbanden die je eerder nog niet bewust was, worden zichtbaar. Het motiveert en richt je aandacht op daar waar je heen wilt. 

De inzichten die de beeldschets geeft, zijn niet feitelijk of expliciet. Ze zijn symbolisch en vertellen je iets over onderwerpen en daarbij behorende wensen of trends die inspireren. Bijvoorbeeld voor het maken van een strategisch- en/of communicatieplan of een nieuwe koers die je als organisatie wil varen. Doe je dit samen met een team, creëer je ideeën vanuit verschillende invalshoeken en daarmee meer betrokkenheid. De uitvoering van het uiteindelijke plan wordt daarmee breder gedragen dan als je een nieuwe koers van boven af oplegt. Ik help jullie de gecreëerde beeldschets om te zetten naar een praktisch uitvoerbaar plan.