Mijn human design: projector

Gepubliceerd op 7 november 2021 om 18:57

Twaalf jaar geleden deed ik een coachconsult Human Design omdat ik een aanvulling zocht op mijn kwaliteiten en valkuilen. Maar ook om nog duidelijker te krijgen wat nu het beste bij me past. Ik kreeg inzichten die tot op de dag van vandaag nog steeds waardevol voor me zijn.

De jaren ervoor was ik me door middel van Astrologie, Tzolkin, MBTI, Enneagram en Belbin aan het verdiepen in waarom mensen doen wat ze doen. Deze persoonlijkheidstyperingen gaven me al zoveel meer inzichten in mezelf en anderen. Maar met deze kennis uit de Human Design theorie vielen er nog ontbrekende puzzelstukjes op z’n plek.

Projector

Volgens de Human Design theorie ben ik geboren met het profiel van de ‘Projector’. Als projector herken je talenten van anderen en heb je unieke inzichten in hoe het leven in elkaar steekt. Zij zijn er om anderen inzicht te geven omdat zij zien wat er bij hen leeft. Projectoren hebben een gidsende rol voor de andere vier energie types die Human Design beschrijft. Wel moeten projectors worden uitgenodigd om dit talent te delen en wachten op dat moment.

Steeds meer inzicht

Alles wat op internet te vinden was over Human Design heb ik sindsdien tot me genomen, boeken gelezen, er met andere Projectoren, Generators en Manifestors over gesproken en workshops gevolgd. Ik kon er niet over ophouden en wilde van iedereen om me heen weten welk type hij of zij was. Ging het zelfs proberen te raden aan de hand van gedrag. Deze kennis zou binnen organisaties, bedrijven en op scholen zoveel kunnen betekenen, maalde het maar door m’n hoofd.

Wachten op de uitnodiging

Maar niet iedereen was gediend van mijn enthousiasme, zeker niet ongevraagd. Bovendien was ik weer even vergeten dat ik als ‘Projector’ niet zomaar m’n kennis kon delen zonder uitnodiging. Enigszins teleurgesteld, besloot ik te wachten op het moment waarop ik het kon toepassen. Pas met m'n inzichten te komen als mensen er voor open stonden en er echt naar werd gevraagd.

Met anderen in gesprek

Tot die tijd verdiepte ik me nog verder in hoe mensen op omstandigheden reageren met behulp van emotiecoaching en de 5-elementen leer. Ik legde verbanden tussen diverse theorieën en kreeg steeds weer nieuwe inzichten. Door met mensen te praten, leerde ik steeds meer over wat hun in beweging zet, wat hun verlangens en dilemma's zijn, maar ook wat ze overwinnen en als ervaring meenemen in een volgende stap. 

Eigenwijze

De theorie van Human Design, samen met de andere theorieën die ik bestudeerde, hebben mijn manier van vragen stellen verrijkt die ik gebruik tijdens het voeren van perspectiefgesprekken. Maar ook als ik interviews afneem bij mensen voor het schrijven van verhalen uit de praktijk. Zo heb ik theorie en ervaring tot een eigen manier van begeleiden gesmeed.